Fundacja Bonifacy

(Fundacja)
fundacjabonifacy@gmail.com
FACEBOOK
Podlaska Fundacja Dla Zwierząt ,,BONIFACY? powstała w lipcu 2018r.
Naszym celem jest przede wszystkim zapobieganie bezdomności, pomoc skrzywdzonym i porzuconym zwierzętom.

Główny profil działalności Fundacji zamierzamy skupić wokół programu kastracji/sterylizacji podlaskich psów/kotów, bo takie właśnie działanie pomoże ograniczyć ich bezdomność.


Wszyscy członkowie działają w Fundacji nieodpłatnie w czasie wolnym od swoich obowiązków rodzinnych i zawodowych.


Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, jej działalność jest możliwa wyłącznie dzięki wsparciu osób i instytucji, którym leży na sercu los zwierząt.


Fundacja nie prowadzi schroniska.


Dlaczego ,,BONIFACY?? To imię wywodzi się od łacińskich słów bonum ? dobro i facere ? czynić, czyli oznacza czyniącego dobro. Będziemy bardzo starać się to robić. Poza tym miło się nam kojarzy bohater kot Bonifacy z kreskówki ,,Przygody kota Filemona?


Zapraszamy Państwa do współpracy i pomagania!


Wspomóżcie nasze działania :
Podlaska Fundacja Dla Zwierząt ,,BONIFACY?

Wsparcie portalu

    Zastrzega się możliwość występowania nieścisłości, błędów oraz informacji niepełnych
    i nieaktualnych. Schroniak.pl nie odpowiada
    za wszelkie problemy, trudności oraz konsekwencje będące skutkiem rozpoczęcia procedur adopcyjnych lub adopcji. Jako strona internetowa nie dajemy gwarancji możliwości zaadoptowania wybranego zwierzaka oraz nie bierzemy udziału w procesie adopcyjnym.

Partnerzy


    Partner medialny

    Partner techniczny